PORTÁL | Univerzitná nemocniva v Martine - 2018

responzívny web / web / systémové riešenie

Portál Univerzitnej nemocnice v Martine, tak ako jeho web, bola len súčasť projektu na ktorom sme pracovali. Tento portál umožňuje pacientom sledovať ich zdravotné karty kdekoľvek, či už sú v pohodlí domova, alebo priamo v nemocnici. Lekári tieto karty vedia upravovať, pridávať nových pacientov do systému... Portál rozoznáva medzi manažérom, lekárom a pacientom a podľa toho im sprístupňuje obsah. Teraz už si portál môžete len zvonka prezrieť, už je odpojedný od databázy ktorá na ňom fungovala.

Zobraziť portál